+421 918 247 091
info@edu-management.sk

Blog

Nahnevaný kuchár pre blog Edumanagement
6 mar 2024

Neúprosná realita: Bojová zóna v gastronómií

//
Komentáre0

V gastronomickom svete sa často nachádzame v prostredí, kde sa zdanlivo harmonická spolupráca medzi rôznymi oddeleniami hotelových kuchýň stretáva s nezadržateľným chaosom a napätím. Od boja medzi kuchyňou a reštauráciou až po konflikty medzi kuchármi a čašníkmi. Každodenný život v gastronómii sa stáva skutočnou bojovou zónou. V tomto článku „Neúprosná realita: Bojová zóna v gastronómií!“ sa pozrieme na hlbokú príčinu tejto nekonečnej súťaže a prečo je spolupráca s kuchármi v hoteloch tak náročná.

V prvom rade, je nevyhnutné si uvedomiť, že každý z nás v gastronómii prináša na stôl nielen svoje kulinárske schopnosti, ale aj svoju osobnosť a ego. Kuchári, s ich nadmerným sebavedomím a tvrdohlavosťou, často dominujú kuchynskému prostrediu svojou tvrdou rukou a nepoddajnosťou. Ich neschopnosť spolupracovať s ostatnými oddeleniami v hoteli môže viesť k vážnym problémom v poskytovaní služieb a celkovej atmosfére.

Komunikácia medzi čašníčkou a kuchárom pre blog Edumanagement

Kuchári vnímajú vysokú úroveň detailov a kladú dôraz na precíznosť, preto im nie vždy vyhovuje, keď ostatní členovia tímu nemajú rovnaký prístup. Ak čašníci nesprávne predstavia jedlo, alebo ak sa poslužnosť na čas posunie o pár minút, môže to vyvolať hnev. A samozrejme aj nespokojnosť zo strany kuchárov. Ich neschopnosť pochopiť náročnosť práce mimo kuchyne je často príčinou zbytočných konfliktov a roztržiek.

Okrem toho, čašníci majú svoje vlastné výzvy a problémy, ktoré môžu prameniť z nedostatku porozumenia zo strany kuchárov. Ich práca vyžaduje okrem rýchlosti aj dôkladnosť a starostlivosť. A tie sú mnohokrát zanedbané v kuchyni. Avšak namiesto pochopenia, kuchári často obviňujú čašníkov zo zlého manažmentu času a nešikovnosti, čím ešte viac zhoršujú vzťahy medzi oddeleniami.

Dvaja kuchári varia spoločne v kuchyni pre blog  Neúprosná realita: Bojová zóna v gastronómii Edumanagement

Perpetualný konflikt

Tento stav medzi kuchyňou a reštauráciou je tiež často spôsobený nedostatkom komunikácie a nedostatkom vedenia.

Manažéri hotela by mali budovať prostredie, v ktorom sa každý člen tímu cíti cenený a kde sa konflikty riešia otvorene a konštruktívne.

Avšak príliš často sa podceňuje význam komunikácie a tímového ducha, čo vedie k neustálym sporom a neproduktívnemu prostrediu.

Napokon, jednou z najväčších prekážok v spolupráci s kuchármi v hoteloch je ich občasná lenivosť a neochota. Mnohí kuchári majú tendenciu spoliehať sa na svoje znalosti a skúsenosti. A úplne ignorovať potrebu neustáleho zdokonaľovania a inovácie. Ich neochota prispieť k celkovému úspechu tímu môže mať nielen negatívny vplyv na kvalitu služieb, ale aj na spokojnosť hostí a celkovú prosperitu hotela.

Neúprosná realita: Bojová zóna v gastronómii pre blog Edumanagement


V závere „Neúprosná realita: Bojová zóna v gastronómií!“ Kuchári a čašníci musia spolupracovať, aj keď čelia výzvam a konfliktom. Spolupráca je kľúčová pre úspech v gastronómii. Avšak bez komunikácie, porozumenia a ochoty k zlepšeniu sa tento vzťah môže ľahko zvrhnúť do nekonečnej vojny. Je to boj, ktorý prináša len roztržky a neuspokojenie.

Každý z nás má zodpovednosť za to, aby poznal svoju úlohu v tíme a prispel k vytvoreniu prostredia, kde je prioritou spolupráca a porozumenie nad všetkým ostatným.

Vzdelávanie je nevyhnutnou súčasťou tohto procesu, pretože iba neustále sa zdokonaľujúci personál môže prispieť k harmonickému fungovaniu gastronomickej prevádzky.