InštruktorMichal Laurinc
DruhOn-Line Kurz
Študent Zapísaný3
Certifikát80% test
CenaPripravujeme
Kúpiť

Najnovšie kurzy

Šťastná recepčná ktorá absolvovala kurz na Edumanagement

Základy úspešnej hotelovej recepcie sú kľúčové pre zabezpečenie pozitívnej skúsenosti hostí a efektívneho fungovania hotelového podniku. Tento online kurz, ktorý bol pripravený, je zameraný na zásadné aspekty a povinnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspech v tejto oblasti.

V rámci kurzu sa budeme venovať širokej škále tém, ktoré sú kľúčové pre prácu na recepcii hotela. Jedným z prvých tém, ktoré budeme preberať, je uniforma a osobná hygiena. Správna uniforma a starostlivosť o osobnú hygienu sú dôležité pre vytvorenie profesionálneho a dôveryhodného dojmu na hostí.

Ďalej sa budeme venovať znalosti izieb v hoteli. Je dôležité, aby personál na recepcii bol dobre oboznámený s ponúkanými izbami, ich vybavením a možnosťami, aby mohli hostí informovať a uspokojiť ich požiadavky.

Správanie sa na recepcii je ďalšou kľúčovou témou, ktorú budeme preberať. Profesionálne a zdvorilé správanie je nevyhnutné pre vytvorenie príjemného prostredia pre hostí. Existuje aj päť osvedčených postupov, ako privítať hostí, keď prídu do hotela a tieto si tiež preberieme v našom kurze „Základy úspešnej hotelovej recepcie“.

Overbooking alebo nadmerné rezervácie sú problémy, s ktorými sa môžu hotely stretávať. Budeme sa venovať spôsobom, ako tieto situácie riešiť a minimalizovať negatívne dopady na hostí.

Telefonická komunikácia: Kurz poskytne účastníkom školenie v oblasti efektívnej telefonnej komunikácie, vrátane správnej etikety, riešenia problémov a poskytovania informácií.

Emailová komunikácia: Účastníci sa naučia dôležité princípy písania a správy emailovej komunikácie s dôrazom na jasnosť, zdvorilosť a profesionalitu.

Nakoniec budeme preberať techniky upsellingu a cross-sellingu, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu predaja a zlepšeniu skúseností hostí.

Tieto témy tvoria základný rámec nášho online kurzu „Základy úspešnej hotelovej recepcie“, ktorý sa snaží poskytnúť účastníkom dôležité znalosti a zručnosti potrebné pre úspešnú prácu na recepcii hotela. Sme presvedčení, že účasť na tomto kurze prinesie zlepšenie ich profesionálnych schopností a prispeje k efektívnemu fungovaniu hotelového podniku.

Časť 1Úvod
Časť 2Uniforma a osobná hygiena
Časť 3Znalosť izieb v hoteli
Časť 4Správanie sa na recepcii
Časť 5Nadmerná rezervácia
Časť 6Telefonická komunikácia
Časť 7Emailová komunikácia
Časť 8Upselling a Cross-selling
Časť 9Záver
Záverečný test