InštruktorMichal Laurinc
DruhOn-Line Kurz
Študent Zapísaný2
Certifikát80% test
Cena€79
Kúpiť

Najnovšie kurzy

Manažér číta dokument pred zamestnancami Edumanagement
Dátum feb 21, 2024
Šťastná recepčná ktorá absolvovala kurz na Edumanagement

Základy úspešnej hotelovej recepcie sú kľúčové pre zabezpečenie pozitívnej skúsenosti hostí a efektívneho fungovania hotelového podniku. Tento online kurz, ktorý bol pripravený, je zameraný na zásadné aspekty a povinnosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspech v tejto oblasti.

V rámci kurzu sa budeme venovať širokej škále tém, ktoré sú kľúčové pre prácu na recepcii hotela. Jedným z prvých tém, ktoré budeme preberať, je uniforma a osobná hygiena. Správna uniforma a starostlivosť o osobnú hygienu sú dôležité pre vytvorenie profesionálneho a dôveryhodného dojmu na hostí.

Ďalej sa budeme venovať znalosti izieb v hoteli. Je dôležité, aby personál na recepcii bol dobre oboznámený s ponúkanými izbami, ich vybavením a možnosťami, aby mohli hostí informovať a uspokojiť ich požiadavky.

Správanie sa na recepcii je ďalšou kľúčovou témou, ktorú budeme preberať. Profesionálne a zdvorilé správanie je nevyhnutné pre vytvorenie príjemného prostredia pre hostí. Existuje aj päť osvedčených postupov, ako privítať hostí, keď prídu do hotela a tieto si tiež preberieme v našom kurze „Základy úspešnej hotelovej recepcie“.

Overbooking alebo nadmerné rezervácie sú problémy, s ktorými sa môžu hotely stretávať. Budeme sa venovať spôsobom, ako tieto situácie riešiť a minimalizovať negatívne dopady na hostí.

Telefonická komunikácia: Kurz poskytne účastníkom školenie v oblasti efektívnej telefonnej komunikácie, vrátane správnej etikety, riešenia problémov a poskytovania informácií.

Emailová komunikácia: Účastníci sa naučia dôležité princípy písania a správy emailovej komunikácie s dôrazom na jasnosť, zdvorilosť a profesionalitu.

Nakoniec budeme preberať techniky upsellingu a cross-sellingu, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu predaja a zlepšeniu skúseností hostí.

Tieto témy tvoria základný rámec nášho online kurzu „Základy úspešnej hotelovej recepcie“, ktorý sa snaží poskytnúť účastníkom dôležité znalosti a zručnosti potrebné pre úspešnú prácu na recepcii hotela. Sme presvedčení, že účasť na tomto kurze prinesie zlepšenie ich profesionálnych schopností a prispeje k efektívnemu fungovaniu hotelového podniku.

Časť 1Úvod
Časť 2Uniforma a osobná hygiena
Časť 3Znalosť izieb v hoteli
Časť 4Správanie sa na recepcii
Časť 5Nadmerná rezervácia
Časť 6Telefonická komunikácia
Časť 7Emailová komunikácia
Časť 8Upselling a Cross-selling
Časť 9Záver
Záverečný test