+421 918 247 091
info@edu-management.sk

Blog

Šťastná recepčná ktorá absolvovala kurz na Edumanagement
28 jan 2024

Sprievodca pre začiatočníkov na recepcii

//
Komentáre0

Úvod:

Príchod do hotela je pre hostí prvým krokom k ich celkovému zážitku. Zamestnanci recepcie, najmä recepční, zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, ako sa hostia cítia počas ich pobytu. V tomto článku Sprievodca pre začiatočníkov na recepcii poskytne pohľad na to, ako by sa mal správať recepčný v rôznych situáciách, od prvého kontaktu až po rozlúčku s hosťom.

**Prvý kontakt:**

Prvý dojem je kľúčový, a preto je dôležité, aby recepční vytvorili pozitívny dojem od prvých okamihov. Pri privítaní hostí by mali byť srdeční, úsmevní a profesionálni. Je dôležité pozdraviť hostí ich menom, ak to je možné, a prejaviť záujem o ich pohodlie. V prípade, že hostia vyjadria nejaké osobitné požiadavky, recepčný by mal byť ochotný a schopný pomôcť.

**Uniforma:**

Vzhľad zamestnanca, najmä jeho odev, hrá tiež dôležitú úlohu pri vytváraní dojmu. Uniforma by mala byť čistá, dobre upravená a vhodná pre úroveň hotela. Zamestnanci by mali mať jednotný vzhľad, čo zvyšuje profesionálny dojem. Uniforma by mala byť pohodlná a praktická, aby zamestnanci mohli pohodlne vykonávať svoje úlohy.

**Telefonická komunikácia:**

Schopnosť správne komunikovať cez telefón je nevyhnutnou súčasťou práce recepčného. Pri telefonickej komunikácii je dôležité hovoriť jasne, zdvorilo a efektívne. Recepčný by mal byť schopný rýchlo reagovať na telefónne hovory a poskytovať informácie presne a úplne. Taktiež by mal byť schopný riešiť prípadné sťažnosti alebo požiadavky prostredníctvom telefónu s profesionalizmom a empatiou.

**Prijímanie rezervácií:**

Sprievodca pre začiatočníkov na recepcii pre blog Edu-management.sk

Pri prijímaní rezervácií je dôležité byť pozorný a zdvorilý. Recepčný by mal byť schopný efektívne overiť dostupnosť izieb a poskytnúť hosťom všetky potrebné informácie týkajúce sa ich pobytu. Pri vyplňovaní rezervácie by mali byť recepční starostliví, aby zabezpečili, že všetky osobné údaje sú správne a aktuálne.

Čítate blog: Sprievodca pre začiatočníkov na recepcii

**Check-in proces:**

Check-in je jedným z najdôležitejších okamihov pobytu hosťa. Recepčný by mal byť schopný rýchlo a efektívne vybaviť check-in, pričom sa sústredí na vytvorenie príjemného prostredia. Hosťom by mali byť poskytnuté všetky potrebné informácie týkajúce sa ich izby, zariadení hotela a miestnej oblasti. Ak má recepčný informácie o akciách alebo špeciálnych ponukách v hoteli, mal by ich taktiež spomenúť.

**Poskytovanie informácií:**

Recepční by mali byť dobre informovaní o všetkých službách, ktoré hotel ponúka, ako aj o miestnych atrakciách a reštauráciách. Ich schopnosť poskytovať detailné a presné informácie prispieva k celkovému zážitku hostí. Ak sa recepčný nevie odpovedať na nejakú otázku, mal by byť schopný hostovi sľúbiť, že sa informuje a vráti s odpoveďou.

**Vysvetľovanie hotelových politík:**

Recepční by mali jasne a zrozumiteľne vysvetliť všetky politiky hotela, vrátane pravidiel týkajúcich sa odchodu, rušenia rezervácií a ďalších dôležitých informácií. Transparentnosť v tejto oblasti pomáha vytvoriť dôveru medzi hosťom a personálom hotela. V prípade nejasností alebo otázok by recepčný mal byť k dispozícii na vysvetlenie a poskytnutie potrebných informácií.

**Kontrola totožnosti a zabezpečenie údajov:**

Pri check-in procese je potrebné overiť totožnosť hosťa a zabezpečiť, aby sa všetky osobné údaje spracovávali s maximálnou starostlivosťou. Recepčný by mal byť oboznámený s bezpečnostnými postupmi a štandardmi týkajúcimi sa spracovania osobných údajov. Je dôležité, aby bol personál hotela schopný chrániť súkromie hostí a zároveň dodržiavať všetky relevantné predpisy.

Čítate blog: Sprievodca pre začiatočníkov na recepcii

**Telefónne a osobné sťažnosti:**

Nie všetky skúsenosti hostí sú bezchybné, a preto je dôležité, aby recepčný bol pripravený na riešenie sťažností. Bez ohľadu na to, či prídu prostredníctvom telefónu alebo osobne, recepčný by mal zachovať pokoj a empatiu. Sťažnosti by mali byť riešené okamžite a sústredene, s cieľom nájsť uspokojivé riešenie.

Sprievodca pre začiatočníkov na recepcii pre blog Edu-management.sk

**Check-out proces:**

Pri odchode z hotela je check-out proces rovnako dôležitý ako check-in. Recepčný rýchlo a efektívne vybaví check-out, informuje hostí o prípadných ďalších poplatkoch a odpovedá na otázky týkajúce sa faktúry alebo účtov. Recepčný ponúkne odchádzajúcim hosťom možnosť zanechať spätnú väzbu alebo vyjadriť svoje dojmy z pobytu.

**Rozlúčka s hosťom:**

Posledný kontakt s hosťom je rovnako dôležitý ako prvý. Pri rozlúčke by recepčný mal vyjadriť vďaku za návštevu a zároveň sa opýtať, či bola ich skúsenosť pozitívna. Ak sa hosťovi páčilo, recepčný by mal byť pripravený pozvať ho k opätovnej návšteve a poskytnúť informácie o prípadných výhodách pre verných hostí.

**Spätná väzba a hodnotenie:**

Na konci pobytu by mal recepčný zhromaždiť spätnú väzbu od hostí a starostlivo zaznamenať ich hodnotenia. Táto informácia môže byť neskôr využitá na zlepšenie služieb hotela a na ocenenie zamestnancov za vynikajúcu prácu. Poskytovanie možnosti vyjadriť spätnú väzbu je dôležitým krokom k budovaniu vzájomného vzťahu s hosťom.

Záver:

Zamestnanec recepcie v hoteli zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní celkového dojmu z pobytu hostí. Od prvých momentov pri príchode až po rozlúčku s hosťom je dôležité, aby recepčný vykazoval profesionalizmus, empatiu a úctu. Tento sprievodca slúži ako návod pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť správať sa na recepcii s cieľom poskytnúť hosťom nezabudnuteľný a príjemný zážitok. Pre začiatočníkov recepcie, máme profesionálny online kurz alebo e-book hotelový manuál – recepcia.