edu management

Dôležitosť vzdelávania v gastronómii

Prečo je dôležité vzdelávanie v gastro službách?

Vzdelanie je základný kameň života a v gastro priemysle detto. Trendy sa neustále menia a štandardy vylepšujú. Držať krok s dobou a konkurenciou teda môže byť niekedy zložité, no od toho sú pravidelné školenia, tréningy a kurzy, vďaka ktorým môžete posunúť schopnosti vašich zamestnancov na úplne inú úroveň. 

S úrovňou vzdelania rastie aj kvalita podniku

Pod pojmom ,,kvalita podniku” môžete rozumieť úroveň prostredia, komunikácie obsluhy, servisu a taktiež jedla, nápojov a iného ponúkaného sortimentu či služieb. Všetky tieto faktory majú vplyv na návštevnosť, návratnosť zákazníkov a najmä tržby. Ak máte problém držať krok s konkurenciou, tržby vám klesajú a väčšinu zákazníkov tvoria len noví návštevníci, ktorí sa nezvyknú vracať, vzdelanie zamestnancov zrejme môže byť kľúčom k úspechu. Na vzdelávanie personálu slúžia kurzy, lekcie, tréningy a odborné školenia. ,,Uchmatnúť” si pre seba najlepšieho kuchára či barmana v meste je niekedy zbytočný beh na dlhú trať, ktorý len vyvoláva konkurenčné nepokoje. Avšak vychovať si vlastných kvalitných ľudí môže byť oveľa lepšie riešenie a motivovať ich do kurzov a školení môžete napríklad aj zvýšením platu po absolvovaní. So zvýšením kvality priamou úmerou začnú stúpať aj tržby takže sa jedná o tzv. ,,win-win” riešenie.

Vzdelanie však netreba zanedbávať v žiadnej fáze života a kariéry. Školenie a kurzy nie sú len pre zamestnancov, ale taktiež pre vedúcich. Dôležité je taktiež naučiť sa správne viesť tím, motivovať personál a udržiavať v prevádzke na pracovisku dobrú atmosféru.

Hlavné faktory, ktoré zlepšíte vzdelaním v gastronómií:

  • Motivácia a atmosféra v tíme
  • Výzor zamestnancov, správne spôsoby a čistota prostredia
  • Organizovanie a funkčnosť obsluhy
  • Kvalita servisu a služieb

 

Atmosféra v tíme

Vytvoriť pre zamestnancov priateľské a zároveň profesionálne prostredie je veľmi dôležité. Vďaka motivácií budú vykonávať svoju prácu na úplne inej úrovni ako keď by pracovali v prostredí, kde to nemajú radi. Spokojnosť zákazníkov a recenzie na váš podnik rastú a klesajú priamo-úmerne s atmosférou vo vašom personále.

Výzor zamestnancov, správne spôsoby a čistota podniku

Zamestnanci, s ktorými prichádzajú zákazníci do styku odzrkadľujú váš podnik a stávajú sa jeho tvárou. Je teda nutné aby boli upravení, mali správne spôsoby a vytvárali dojem prostredia, do ktorého sa chcú ľudia vracať.

Organizovanie a funkčnosť obsluhy

Okrem rovnošaty, správnych spôsobov a čistoty musí mať obsluha aj 100% funkčný systém a organizovanosť, vďaka ktorej sa zákazník necíti prehliadaný, ani príliš náhlený pri výbere jedla. Ide o rovnováhu, ktorú by mal každý dobrý tím nájsť.

Bodov, ktoré sa dajú pravidelným vzdelávaním a školením manažérov, prevádzkarov či zamestnancov zlepšovať je viacero. Všetky tieto faktory majú vplyv na konečný dojem zákazníka a samozrejme tržby, ktoré chce mať každý správny podnik zaslúžene čo najväčšie. Vzdelanie je základným kameňom v zlepšovaní kvality a preto by ste ho nemali podceniť ani na vašom pracovisku.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *